Verwarmen we in de toekomst onze huizen met gas uit groente-, fruit- en tuinafval? Het verrassende antwoord: dat gebeurt vandaag al! Kanaal Z trok naar Beerse waar de Kempische afvalintercommunale IOK in een energieconversiepark heeft geïnvesteerd. Het groenafval van 500.000 mensen wordt er omgezet in biogas en vervolgens in het aardgasnet geïnjecteerd.

Hoeveel biogas kunnen we produceren met al het Vlaamse groenafval?
En kan het een rol spelen om de stroomtekorten op de markt aan te pakken?

U krijgt de antwoorden in deze reportage van onder meer van Kris De Wit van Gas.be, Jonathan De Witte van IOK en Sam Tessens van Biogas-e.