Groen gas, hernieuwbare energie in een nieuwe vorm

Groen gas is de duurzame variant van aardgas. Het wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot biomethaan met dezelfde kwaliteit als aardgas. Groen gas wordt duurzaam geproduceerd, is hernieuwbaar en kan voor exact dezelfde toepassingen worden gebruikt als aardgas.

Groen gas als moderator tussen vandaag en morgen

Groen gas is de energiebron bij uitstek voor een vlotte overgang naar een meer duurzame energievoorziening. Waar de productie van zonne- en windenergie sterk kan variëren, is de aanvoer van groen gas stabiel. Groen gas kan dus een cruciale rol vervullen in de energie-transitie en zo de flexibiliteit bieden die nodig is om de inzet van duurzame energiebronnen mogelijk te maken. Om dit verder te realiseren biedt de toenemende productie van groen gas een uitkomst.

Groen gas met een rooskleurige toekomst

Biomethaan kan geproduceerd en geïnjecteerd worden uit reststromen, via vergisting van organisch materiaal. In combinatie met de bestaande wijdvertakte gasinfrastructuur in ons land zorgen deze economische en ecologische voordelen voor een enorme boost van het groengasverbruik. Biogas en biomethaan worden meer en meer naar voren geschoven als een van de meest beloftevolle pistes om de klimaatdoelstellingen te halen.

Van biogas naar groen gas.

Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, tuinafval, groenten- en fruitresten en dierlijke restproducten zoals mest. Deze biomassa wordt vergist of vergast in een verwarmde, luchtdichte tank. Bacteriën zetten de koolstof om in een mengsel van methaan en kooldioxide – het zogenaamde biogas. Vervolgens wordt het biogas opgezuiverd tot biomethaan en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Hierbij worden vooral kooldioxide, zwavel en vocht uit het biogas verwijderd. Na deze bewerkingen mag het gas ‘groen gas’ heten en geldt het als duurzaam alternatief voor klassiek aardgas.

Groen gas in het gasnet.

Vrijwel alle energieleveranciers kunnen groen gas leveren. Groen gras wordt ingevoed op het openbare gasnetwerk en kan worden gebruikt door iedereen die een gasaansluiting heeft. Omdat groen gas dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, hoeven toestellen niet aangepast te worden. Met groen gas kunnen consumenten dus blijven verwarmen en koken zoals ze dat gewend zijn.

Net zo veilig als aardgas.

Groen gas is net zo veilig als aardgas. Netbeheerders stellen strenge eisen aan de kwaliteit van het gas dat wordt ingevoed op het openbare gasnetwerk. Door de kwaliteitscontroles van de netbeheerders is het groene gas dat door het gasnetwerk stroomt schoon en veilig.

Voor de veiligheid wordt er bovendien een geurstof aan groen gas toegevoegd, waardoor het dezelfde typische gaslucht heeft als aardgas.