Het Groengasregister, zekerheid voor een energiemarkt in verandering

Het groengasregister biedt bepaalde garanties bij het gebruik van en de handel in groen gas en speelt zo een belangrijke rol in de overgang naar een groenere energievoorziening. Met een Groen Gas Certificaat van het groengasregister kunnen organisaties aantonen dat het groen gas dat zij produceren, verwerken, verhandelen of gebruiken duurzaam is. Het register verzamelt alle Groen Gas Certificaten, auditrapporten en verbruikscijfers met betrekking tot groen gas en verschaft leden toegang tot de documenten die voor hen van toepassing zijn.

 

greengasregister infographics NL

Naar het groengasregister

 

groengasregister plantIn een eerste fase wordt het groengasregister opgezet rond de productie van biomethaan in Beerse.