Groengas Groen Gas Certificaat, uw zekerheid op écht groene energie.

greengasregister Groen Gas CertificaatMet een Groen Gas Certificaat van het groengasregister kunnen organisaties aantonen dat het groen gas dat zij produceren, verwerken, verhandelen of gebruiken duurzaam is. Groengascertificaten bewijzen dat het groene gas uit biomassa is geproduceerd en dat het dezelfde kwaliteit biedt als aardgas. De Groen Gas Certificaat vertegenwoordigt de energiewaarde van het groen gas. Eén groengas Groen Gas Certificaat staat voor 1 MWh energie uit groen gas, hetgeen vergelijkbaar is met ongeveer 100 m3 aardgas.

De criteria.

Op een productiefaciliteit voor groen gas wordt nauwkeurig nagegaan of de productie voldoet aan de eisen gesteld door het groengasregister. Als dat het geval is, wordt de productie gecertificeerd door een auditeur en ontvangt de handelaar die het groene gas koopt de nodige Groen Gas Certificaten. Daarbij wordt rekening gehouden met een aantal criteria:

  • Waar komt de grondstof voor het groene gas vandaan?
  • Worden de hoeveelheden gas op een juiste manier gemeten?
  • Wordt er rekening gehouden met het verbruik van fossiel gas bij de productie?
  • Wat is de CO2 besparing van de installatie?

Het proces.

Een biomethaanproducent verkoopt het door hem geproduceerde groengas aan een bedrijf dat in gas handelt. De handelaar krijgt de nodige Groen Gas Certificaten ter beschikking. Gasgebruikers kunnen via hun gewone aansluiting op het distributienet gas afnemen en daar groengas Groen Gas Certificaten bijkopen.

Er bestaan dus twee markten: een fysieke gasmarkt voor de handel in gas en een virtuele markt voor de handel in Groen Gas Certificaten. Op het moment van de groengasproductie wordt een Groen Gas Certificaat uitgegeven, waarna het gas net zoals normaal fossiel gas wordt verhandeld en vervoerd naar gebruikers. Het groene gas is op dat moment niet meer herkenbaar als groen gas omdat het zich vermengt met aardgas in de transportleiding. Het kenmerk ‘groen’ is overgegaan in een Groen Gas Certificaat en kan vervolgens los van de fysieke gasstroom worden verhandeld en weer gekoppeld worden aan de fysieke gasstroom als een eindverbruiker het groene gas verbruikt.

Daardoor kan iedereen die dat wil groen gas kopen zonder fysiek verbonden te zijn aan een producent van groen gas en op deze manier toch zijn of haar energiegebruik verduurzamen. De Groen Gas Certificaten worden afgeboekt door de handelaar.

De levensloop van een Groen Gas Certificaat.

greengasregister infographics 02 NL