Partners.

fluxys logo Fluxys Belgium is in België de onafhankelijke operator van het hogedruk-aardgasvervoersnet, de infrastructuur voor aardgasopslag en de terminal voor vloeibaar aardgas in Zeebrugge. Samen met moederbedrijf Fluxys zet Fluxys Belgium ook de schouder onder innovatieve pistes om het energiesysteem van morgen gestalte te geven: gas als alternatieve brandstof voor vervoer, groen gas, nieuwe technologie voor gaswarmtepompen, power-to-gas, en CO2 -opvang en -hergebruik.

 

fluvius logo Fluvius is het nieuwe netbedrijf dat op 1 juli 2018 ontstaan is uit de fusie van Eandis en Infrax. Fluvius is verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering, kabeldistributie en warmte, en beheert het gemeentelijk openbare verlichtingspark. In totaal beheert het bedrijf 230.000 kilometer aan nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. Fluvius is in alle 308 Vlaamse gemeenten actief.