Registreer

Wie krijgt toegang tot het groengasregister?

Om lid te worden, moet de aanvrager aan een aantal criteria voldoen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen producenten, auditeurs, netbeheerders, verhandelaars, verbruikers en regulatoren. Elke rol heeft een aangepast autorisatieniveau. Zo kunnen producenten alle certificaten zien van hun eigen productie en hebben auditors altijd toegang tot hun eigen rapporten. Verbruikers hebben toegang tot alle finale certificaten en verhandelaars krijgen enkel de verhandelbare Groen Gas Certificaten te zien. Elke afdruk via het register wordt geregistreerd.

Registreer hier.

De commerciële transactie vindt plaats zonder tussenkomst van Groengasregister.

 

Download hier het reglement